2012

Wojcik W., Kotyra A., Gromaszek K., Smolarz A., Jagiello K.: Algorytm sterowania procesem spalania z wykorzystaniem sygnalow optycznych, ELEKTRONIKA : KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA - 2012, nr 6, vol. 53, s. 38-40 [MNiSW: 6]

Gromaszek K., Rakhmetullina S., Turganbayev Y.: Application of variational data assimilation algorithms in the ecological monitoring system, INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE sRODOWISKA - 2012, nr 4a, s. 33-35 [MNiSW: 2]

Kotyra A., Wojcik W., Gromaszek K., Smolarz A., Jagiello K., Assessment of biomass-coal co-combustion on the basis of flame image, PRZEGLaD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 11b, vol. 88, s. 295-297 [MNiSW: 15]

Wojcik W., Gromaszek K., Mukhanov B., Suleimenov A.: Development of optimal control system for smelting process in the molten-pool , PRZEGLaD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 11b, vol. 88, s. 366-368 [MNiSW: 15]

Smolarz A., Wojcik W., Gromaszek K.: Fuzzy modeling for optical sensor for diagnostics of pulverized coal burner, Procedia Engineering - 2012, vol. 47, s. 1029-1032

Smolarz A., Gromaszek K., Wojcik W., Popiel P.: Optical methods and artificial intelligence in diagnostics of industrial pulverized coal burner / // PRZEGLaD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 9b, vol. 88, s. 259-261 [MNiSW: 15]

Wojcik W., Gromaszek K., Kotyra A., lawicki T.: Pulverized coal combustion boiler efficient control / W // PRZEGLaD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 11b, vol. 88, s. 316-319 [MNiSW: 15]

Gromaszek K., Akbassov A., Mukhanov B., Sulemenov B.: Structural identification of heating system / // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE sRODOWISKA - 2012, nr 3, s. 58-60 [MNiSW: 2]

Gromaszek K., Burlachenko I., Gozhyi A.: Using multiobjective genetic algorithms for optimal resource management in an autonomous power system, INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE sRODOWISKA - 2012, nr 4b, s. 48-50 [MNiSW: 2]

Kotyra A., Sawicki D., Gromaszek K., Smolarz A.: Wykorzystanie konturu aktywnego do okreslania obszaru plomienia w wizyjnym systemie diagnostycznym, ELEKTRONIKA : KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA - 2012, nr 6, s. 27-28 [MNiSW: 6]