2008

Wojcik W. (red), (Gromaszek K., Wojciech Surtel - rozdzial 4) Sztuczna inteligencja i metody optymalizacji - od teorii do praktyki, Rozdz. 4 - Sztuczne sieci neuronowe, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Lublin 2008, 978-83-0810-18-7

Gromaszek K., Wojcik W., The use data mining approach to prediction control strategies for industrial process, Automatyka, tom 12, zeszyt 2, 2008, str. 287-293

Wojcik W., Gromaszek K., Kotyra A., Steady-state optimization algorithm for industrial process control, Przeglad Elektrotechniczny 3/2008

Wojcik W., Kotyra A., Golec T., Gromaszek K., Vision based monitoring of coal flames, Przeglad Elektrotechniczny 3/2008