2003

Gromaszek K., Wykorzystanie Neural Network Toolbox do syntezy algorytmu MPC, Materialy III Seminarium Doktorantow Wydzialu Elektrycznego Politechniki Lubelskiej 2003, ISBN 83-89373-29-7

obetsky V., Gromaszek K., Adam Kurnicki, Robust Face Detection Approaches, Materialy konferencyjne 4th International Conference of PHD Students, University of Miskolc, Hungary, vol. Engineering Sciences I, ISBN 963 661 585 3 ö, ISBN 963 661 591 8

Gromaszek K., Viktor Sobetsky, Intelligent Industrial Systems, Materialy konferencyjne 4th International Conference of PHD Students, University of Miskolc, Hungary, vol. Engineering Sciences I, ISBN 963 661 585 3 ö, ISBN 963 661 590 X

Gromaszek K., Dopasowanie zrodla do odbiornikow w zakladzie przemyslowym, Dwumiesiecznik Rynek Energii 2(45)/2003, ISSN 1425-5960

Adam Kurnicki, Gromaszek K.,"Zastosowanie systemow neuronowo-rozmytych do diagnostyki i sterowania procesami przemyslowymi", Materialy konferencyjne VI Sympozjum Naukowo-Techniczne "Sterowanie i Monitorowanie Ukladow Przemyslowych" SM 2003 Lublin 8-9maja 2003 , ISBN 83-89246-22-8

Gromaszek K., Kurnicki A., Sobetsky V., Analiza i projektowanie neurosterownika z predykcja modelu przy pomocy Neural Netwok Toolbox, Materialy konferencyjne VI Sympozjum Naukowo-Techniczne "Sterowanie i Monitorowanie Ukladow Przemyslowych" SM 2003 Lublin 8-9maja 2003 ,ISBN 83-89246-22-8

Grzegorski S., Sobetsky V., Gromaszek K., Transformacja falkowa w rozpoznawaniu twarzy, Materialy konferencyjne LAFI 2003, "Obliczenia naukowe. Wybrane problemy", ISBN 83-914678-7-2

Gromaszek K., Wydra M., zak E., Nowoczesne stanowisko naukowo badawcze wykorzystujace oprogramowanie czasu rzeczywistego, Materialy konferencyjne AUTOMATION 2003, ISBN 83-914151-6-3