Welcome > Publications > 2004

2004

Gromaszek K., Sterowanie zespolem krajalnic. Regulacja predykcyjna i modelowanie, Materialy V Seminarium Doktorantow Wydzialu Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej, Lublin, 2004

Gromaszek K., Modeling Nonlinear Industrial Process for Adaptive System with On-line Identification, 1st ICSCE Conference: “From scientific computing to computational engineering”, Athene, Greece, 2004, "CET: 960-530-068-0, VOL. I: ISBN 960-530-069-9, VOL. II: ISBN 960-530-070-2, OL. III: ISBN 960-530-071-0"

mailto
Konrad Gromaszek Homepage